Platforma VMare

Przenieśliśmy na platformę VMware własny system zarządzający procesem realizacji zleceń w dziale telekomunikacji. Modernizując system zarządzający procesem realizacji zleceń integrujemy podsystemy funkcjonujące w Dziale Telekomunikacji. Poprawi to efektywność zarządzania i poziom jakości współpracy z partnerami.


Przebudowa systemu

Przebudowujemy system zasilania gwarantowanego na potrzeby własnego Centrum Danych. Zwiększone zapotrzebowanie na moc gwarantowaną przyspieszyło decyzję o modernizacji.


Monitorowanie procesu jakościowego

Implementujemy na platformie wirtualnej wysoce zautomatyzowany system  kierujący wewnętrznym procesem  jakościowym  zg. z normą ISO. Wdrażamy system, który zdecydowanie ułatwi nam monitorowanie procesu jakościowego w firmie i w efekcie poprawi jakość usług dostarczanych  klientowi.