Przebudowa systemu

2013-07-17 12:36:04

Przebudowujemy system zasilania gwarantowanego na potrzeby własnego Centrum Danych. Zwiększone zapotrzebowanie na moc gwarantowaną przyspieszyło decyzję o modernizacji.


admin