Wirtualizacja zasobów IT


Technologia, która przedefiniowała pojęcie zasobów IT nieodwołalnie wypiera stare technologie teleinformatyczne
dotąd stosowane. Wirtualizacja to przede wszystkim generujący znaczące oszczędności, bardzo nowoczesny i funkcjonalny model dostarczania dostępu do usług i zasobów IT dla dużych, średnich i małych organizacji. Pomimo dokonującego się w ostatnich latach ogromnego postępu technicznego znacznie zwiększającego moc obliczeniową komputerów, pojemność pamięci czy przepustowość sieci to nadal infrastruktura informatyczna większości przedsiębiorstw jest przeciążona i wymaga systematycznej rozbudowy.
Efektywne zarządzanie środowiskiem IT w firmie staje się coraz bardziej skomplikowane i drogie. Przeskalowane konfiguracje powodują, że średni poziom utylizacji zasobów IT często nie przekracza 30% co skutkuje ciągłą koniecznością zwiększania infrastruktury, generując tym samym kolejne koszty związane z jej zakupem i funkcjonowaniem.

 

Kluczowe własności wirtualizacji

 

Izolacja

Każda maszyna wirtualna jest odizolowana od innych uruchomionych na tym samym sprzęcie

 

                    

Enkapsulacja

Każda maszyna wirtualna jest przechowywana w postaci zbioru plików i może być przenoszona lub kopiowana tak jak zestaw plików

         

Niezależność od sprzętu

Maszyny wirtualne można przenosić pomiędzy różnymi serwerami fizycznymi bez konieczności modyfikacji

   

Partycjonowanie

Jednoczesne uruchamianie wielu maszyn wirtualnych na jednym fizycznym serwerze

 

 

W praktyce usługa wirtualizacji zasobów IT polega na umożliwieniu przeniesienia systemu fizycznego użytkownika do środowiska wirtualnego. Z punktu widzenia użytkownika nie ma różnicy pomiędzy pracą na fizycznej lub wirtualnej maszynie. Natomiast istnieje wiele zalet związanych z administracją takim systemem.


Czy i dlaczego warto przeprowadzić wirtualizację zasobów IT we własnym przedsiębiorstwie ?
Odpowiedź brzmi - warto, ponieważ efektem użytkowania nowej technologii są twarde korzyści. Oto ważniejsze z nich:

 • Konsolidacja serwerów i optymalizacja infrastruktury: wirtualizacja umożliwia osiągnięcie znaczącej poprawy wykorzystania zasobów poprzez łączenie zasobów strukturalnych i złamanie stosowania dotychczasowego modelu zarządzania IT - "jeden serwer do jednej aplikacji".
 • Redukcja kosztów infrastruktury fizycznej: za pomocą wirtualizacji można ograniczyć liczbę serwerów i innego sprzętu peryferyjnego w centrum przetwarzania. Prowadzi to do oszczędności w kosztach wynajmu powierzchni, klimatyzacji, zużycia energii, co znacząco obniża całkowite koszty IT.
 • Poprawa elastyczności operacyjnej i czasu reakcji: wirtualizacja wyznacza nowe sposoby zarządzania infrastrukturą IT, wspomaga administratorów i skraca czas jaki potrzebują na codzienne czynności jak obsługa, administracja, konserwacja i monitoring zasobów.
 • Szybkość zdalnego odbudowania całego systemu z kopii zapasowej
 • Elastyczność przydziału zasobów sprzętowych (CPU, pamięć RAM, dyski) – jeżeli w trakcie pracy okaże się, że obecna konfiguracja sprzętu jest niewystarczająca możliwe jest w ciągu kilku chwil upgrade sprzętu
 • Optymalne wykorzystanie pasma dostępowego
 • Poprawa dostępności aplikacji i ciągłości pracy: wirtualizacja eliminuje planowane okresy przestojów i znacząco redukuje niezaplanowane awarie dzięki możliwości bezpiecznego backupu i migracji całych wirtualnych środowisk bez przerw w obsłudze użytkowników.
 • Poprawa łatwości zarządzania i bezpieczeństwa stacji roboczych: wirtualizacja umożliwia bezpieczne używanie, zarządzanie i monitorowanie stacji roboczych, dla użytkowników lokalnych i zdalnych, w niemal każdym standardowym modelu komputera stacjonarnego, laptopa lub tablet PC.
 • Redukcja do minimum ryzyka długiej przerwy w świadczeniu usług spowodowanych awarią sprzętu
 • Zarządzanie przez wygodny panel webowy lub dedykowane oprogramowanie
 • Łatwość przygotowania i uruchomienia gotowego systemu hostingowego (poczta, www, panele do zarządzania itp.) na przygotowanych template’ach
 • Łatwość przygotowania i uruchomienia gotowego systemu pracy grupowej w oparciu o domenę AD i system Windows Server (dowolna wersja)
 • Łatwość zdalnej administracji systemem przez nasze służby utrzymaniowe

 

Zapraszamy do kontaktu z nami – zaprezentujemy szczegóły i wszystkie zalety rozwiązania, rozproszymy wątpliwości, doradzimy w sprawach technicznych, szybko wycenimy i sprawnie wykonamy zadanie.