Budowa infrastruktury towarzyszącej


Okablowanie strukturalne

Okablowanie strukturalne to okablowanie instalowane wewnątrz budynku będące uniwersalnym rozwiązaniem spełniającym wszystkie wymagania potencjalnych użytkowników.
Okablowanie sieciowe (strukturalne) integruje w sobie wiele odrębnych, zróżnicowanych systemów komunikacyjnych takich jak: telefonicznych, pakietowych, komputerowych, telewizji kablowej, dozoru przemysłowego czy automatycznej kontroli i sterowania.

 

 

Okablowanie to składa się z następujących elementów składowych:

  • Okablowania poziomego
  • Okablowania pionowego
  • Punktów dystrybucyjnych: budynkowych i kondygnacyjnych

Korzystamy z produktów uznanych dostawców, co pozwala na zachowanie pełnej zgodność instalacji
z polskimi i europejskimi normami. Nasi pracownicy są certyfikowanymi projektantami i instalatorami takich systemów jak: Krone, R&M; Molex, AMP; Emiter i 3M.


Okablowanie elektryczne (dedykowane zasilanie gwarantowane)

 

Z okablowaniem strukturalnym ściśle powiązana jest instalacją systemu zasilania gwarantowanego zapewniającego ciągłą pracę urządzeń pracujących w systemie. Dysponujemy specjalistami posiadającymi wiedzę, umiejętności i uprawnienia do budowy takich instalacji.


Punkty dystrybucyjne

 

Oferujemy kompleksowe usługi związane z budową, przebudową, serwisem i administracją różnego rodzaju Punktów Dystrybucyjnych, budową serwerowni czy Data Center.

 

 

 

Systemy zasilania, instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne to zespół urządzeń elektroenergetycznych (przewody, wyłączniki nadprądowe i różnicowoprądowe, bezpieczniki, aparatura pomiarowa itp.), przeznaczonych do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci publicznej do poszczególnych odbiorników (gniazd wtykowych, punktów oświetleniowych lub przyłączonych na stałe urządzeń pobierających energię elektryczną).

 

 

 

Oferujemy swoim klientom budowę, eksploatację, pomiary i serwis eksploatacyjny:

  • przyłączy energetycznych
  • wewnętrznych linii zasilających (WLZ) napięcia podstawowego i gwarantowanego
  • podsystemy podtrzymania zasilania (baterie, UPS, agregaty)
  • wewnętrznych obwodów odbiorczych
  • instalacji oświetleniowych
  • rozdzielni i tablic dystrybucyjnych

Korzystamy z produktów powszechnie uznanych dostawców, takich jak: Benning, LEGRAND, SCHRACK, HAGER, MOELLER, SCHNEIDER Electrics, Siemens, ABB, APC, Telzas, Eltek, EATON, GE Electrics.

 

 

 

Systemu bezpieczeństwa pożarowego

Systemy te instalowane są w obiektach w celu podniesienia bezpieczeństwa użytkowników w zakresie ochrony przeciw pożarowej. Systemy te mają za zadanie ostrzegać użytkowników przed niebezpieczeństwem pożaru. Poprzez realizację zaprogramowanych „Scenariuszy pożarowych” zmniejszają ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru oraz minimalizują jego skutki.

Oferujemy realizację:

 

    systemu sygnalizacji pożarowej (SSP)


System sygnalizacji pożaru stanowi szybką i skuteczną formę powiadomienia o zagrożeniu pożarowym.

Posiadamy doświadczenie w instalowaniu tego typu systemów w oparciu o rozwiązania firm Siemens, Schrack, Honeywell.

   

    dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO)


Dźwiękowy system ostrzegawczy to system wykorzystywany w sytuacjach zagrożenia do szybkiego i uporządkowanego komunikowania o niebezpie-czeństwie oraz sterowania za pomocą głosu ewakuacją z zagrożonych stref.

Wspólnie z naszymi sprawdzonymi partnerami posiadamy duże doświadczenie w implementacji opisanych wyżej systemów. Wykonaliśmy dotąd projekty dla m.in.  Netia, TP, Polkomtel

 

 

Systemy klimatyzacji i wentylacji

Systemy klimatyzacji mają na celu zapewnienie optymalnych warunków pracy urządzeń w pomieszczeniach technicznych obiektu. Dysponujemy wiedzą umożliwiającą zaprojektowanie i wykonanie takich systemów dedykowanych dla urządzeń telekomunikacyjnych. Należą do nich m.in.:

 systemy klimatyzacji precyzyjnej i bytowej

Oferujemy dostawę, instalację i serwis klimatyzatorów precyzyjnych oraz typu split dostosowanych do wymagań naszych klientów i warunków obiektowych.

systemy sterowania oddymianiem i wentylacją grawitacyjną

Oferowane przez nas systemy zapewniają prawidłową pracę systemów wentylacji grawitacyjnej.

Wspólnie z naszymi sprawdzonymi partnerami posiadamy duże doświadczenie w implementacji opisanych wyżej systemów. Wykonaliśmy dotąd projekty dla m.in.  TP, Netia, Polkomtel itd.

 

 

Systemy elektronicznego dozoru obiektów

Przy budowie obiektów telekomunikacyjnych instalowane są różnego rodzaju systemy, których głównym celem jest podniesienie bezpieczeństwa danego obiektu. Oferujemy instalację, uruchomienie, utrzymanie oraz serwis eksploatacyjny następujących podsystemów:

 

monitoring wizyjny – telewizja techniczna (CCTV)


System telewizji przemysłowej/technicznej (telewizja dozorowa, system monitoringu wizyjnego) pozwala na śledzenie stanu technicznego określonych obszarów budynku, jak i zdarzeń w obszarach kontrolowanych przez system. Ponadto wszystkie zdarzenia obserwowane przez kamery mogą być rejestrowane za pomocą systemów zapisu danych, dzięki czemu można je później poddawać wszechstronnej analizie.
Swoje rozwiązania budujemy w oparciu o sprzęt takich firm jak: Bosch, Samsung, Siemens, Philips itd.

 

kontrola dostępu (SKD)


Systemy te przeważnie są powiązane z systemami SSWiN. Umożliwiają kontrolę i ograniczenie dostępu dla osób nie uprawnionych do przebywania w danym obiekcie lub jego części. Systemy zlokalizowane na zewnątrz służą zapewnieniu kontroli bram wjazdowych czy miejsc parkingowych oraz ograniczeniu dostępu do wyznaczonych miejsc.

 

Oferujemy realizację projektów w oparciu
o rozwiązania firmy Honeywell.

 

rejestracja czasy pracy (RCP)


System ten ma za zadanie rejestrację oraz automatyczne rozliczanie czasu pracy.                                      

 

sygnalizacja włamania i napadu (SSWiN)


System sygnalizacji włamania i napadu to zespół rozwiązań technicznych, których celem jest skuteczne zminimalizowanie zagrożeń na terenie chronionego obiektu. System oparty jest na czujkach, które wykrywają ruch,  zbicie szyby w oknach chronionego pomieszczenia, promieniowanie podczerwone lub fale dźwiękowe w strefach objętych ich działaniem. Odpowiedni sygnał przekazywany jest do służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obiektu.

 

Projekty te realizujemy w oparciu o rozwiązania firmy Honeywell.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami – zaprezentujemy szczegóły i wszystkie zalety rozwiązania, rozproszymy wątpliwości, doradzimy w sprawach technicznych, szybko wycenimy i sprawnie wykonamy zadanie